Mis je betrokkenheid in je teams?
Functioneren teams of individuele werknemers niet hoe je het wenst?

Werknemers zijn het belangrijkste kapitaal in je bedrijf of organisatie!
Hoe creëer je betrokkenheid en optimaliseer je het functioneren zodat het rendement van je menselijk kapitaal verhoogt?

Business Matchmaker biedt een oplossing

door de innovatieve methodiek van LEGO® Serious Play® te combineren met coaching op en naast de werkvloer.

Hoe pakken we dit aan?
  • 3D note-taking als basis voor de offerte en voor de workshop
  • Workshop
  • Coaching op en naast de werkvloer om implementatie van overeengekomen acties te garanderen
  • Evaluaties en opvolging
Meerwaarde combinatie methodieken

De focus bij het coachen op en naast de werkvloer ligt op het optimaliseren van het functioneren van medewerkers en het bereiken van doelstellingen die door het beleid zijn bepaald. Bij Business Matchmaker is het een aanvullende methodiek om ervoor te zorgen dat de actiepunten die uit de workshop(s) van LEGO® Serious Play® zijn gekomen ook geïmplementeerd geraken op de werkvloer. Het kan een krachtig instrument zijn voor zowel individuele ontwikkeling, teambuilding en het bereiken van vooropgestelde doelstellingen.

De methodiek heeft bijkomend een positief effect op ziekteverzuim, maakt re-integratietrajecten succesvoller en creëert een respectvolle werkomgeving waardoor werknemers langer aan het werk blijven.

Er wordt op voorhand voldoende uitleg gegeven over de methodiek zodat alle partijen weten wat ze wel en niet kunnen verwachten, wat er concreet nodig is en op welke manier men de medewerkers het beste informeert.

Wie zijn wij?
  • Elke Brosens van Amaze-ing en Barbara Craenen van Ter Griest zijn beiden ondernemers
  • Experten in begeleiding en coaching van werkgevers, leidinggevenden en werknemers
  • Innovatief door bestaande processen in vraag te stellen en andere inzichten te ontdekken
  • Spelen kort op de bal, zijn concreet en durven dingen benoemen om zonder omwegen tot resultaat te komen
  • Wij staan garant voor discretie

Interesse?

Wij weten dat tijd kostbaar is. Wij komen vrijblijvend langs en leggen in 20 minuten onze werking uit.

Neem contact:

info@businessmatchmaker.be

Barbara Craenen: 0499 77 49 77

Elke Brosens: 0485 61 22 11

Certified facilitator LEGO® Serious Play®